NIWO Opleiding: Losse Modules

Stel zelf jouw opleiding samen

Sommige kandidaten beheersen bepaalde module(s) van de NIWO opleiding al. Daarom kan er ook voor worden gekozen om modules apart te volgen. Hieronder vind je welke modules dat zijn en kan je jezelf direct inschrijven.

Personeelsmanagement

Organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

InschrijvenBedrijfsmanagement

Marketing en strategie, oprichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

InschrijvenWegvervoer Goederen 1

WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.

InschrijvenWegvervoer Goederen 2

Logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP.

Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod, zoals: laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

InschrijvenCalculatie

Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

InschrijvenFinancieel Management

Bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

InschrijvenNiet gevonden waar je naar op zoek bent?

Of heb je liever persoonlijk contact?

Chantal, Edwin & Monique
Wij zijn er voor al je vragen!