Professioneel Logistiek Teamleider

Info en inschrijven

De opleiding Professioneel Logistiek Teamleider richt zich, naast verdieping van de logistieke vakinhoudelijke kennis, vooral op het ontwikkelen van soft skills. Een logistiek teamleider is de schakel tussen de logistiek medewerkers, het management en andere afdelingen. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het effectief inzetten van materieel, materiaal én personeel. Dit vraagt om vaardigheden en competenties die niet iedereen van nature bezit.

Inschrijven professioneel logistiek teamleider

Advance Groep streeft in samenwerking met LogicLeap naar het continu opleiden, bij- en nascholen van excellente medewerkers binnen de transport en logistieke sector. Deelnemers krijgen als basis een meer op de praktijk gerichte opleiding. Ze worden vervolgens gedurende hun loopbaan continu bij- en nageschoold tot excellente medewerkers en verkrijgen zodoende het best mogelijke loopbaanperspectief.
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is afgeleid van het European Qualification Framework (EQF) en is opgezet ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking en veranderende behoeften op het gebied van opleiding en training (robotisering en mechanisering) vragen meer dan ooit om vernieuwing in de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt. Het NLQF maakt het mogelijk om (Europese) kwalificaties met elkaar te vergelijken door deze te voorzien van een niveau.

Doelgroep

Kandidaten werkzaam in de logistiek met een vooropleiding op NLQF / MBO niveau 2.

Resultaat

Diploma Professioneel Logistiek Teamleider NLQF 3 / MBO niveau 3.

Inhoud

Een logistiek teamleider is de schakel tussen de logistiek medewerkers, andere afdelingen en het management. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het effectief inzetten van materieel, materiaal én personeel. Dit vraagt om competenties en vaardigheden die niet iedereen van nature bezit. De training begint met verdieping van de logistieke vakinhoudelijke kennis maar richt zich daarna dan ook vooral op het trainen van soft-skills. Daarnaast krijgt de kandidaat huiswerk in de vorm van opdrachten in de beroepspraktijk, onder toezicht van een praktijkopleider. Het geleerde wordt dus al direct in de praktijk gebracht.

Examen

Op het moment dat alle opdrachten zijn afgerond en het portfolio compleet is, komt de kandidaat in aanmerking voor het examen op NLQF niveau 3 (vergelijkbaar met MBO niveau 3).

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Of heb je liever persoonlijk contact?

Chantal, Edwin & Monique
Wij zijn er voor al je vragen!