Training actief en effectief in de OR

Info en inschrijven

Wanneer je bent gekozen voor de ondernemingsraad betekent dat dat je veel vertrouwen hebt ontvangen van je collega’s, wat natuurlijk veel waard is. Om deze verantwoordelijke rol goed te kunnen vervullen, heb je kennis, inzicht en vaardigheden nodig. Zo kun je hun belangen actief behartigen, met het bedrijfsbelang in gedachten. Met onze praktijkgerichte training Actief en effectief in de OR kun je meteen aan de slag met OR-taken en OR-bevoegdheden. Klik onderstaand op ‘details’ voor meer informatie.

Inschrijven Actief en effectief in de OR

Doelgroep

De cursus is ontwikkeld voor OR-leden die net van start gaan en praktische basiskennis willen opdoen om hun functie optimaal te kunnen vervullen. Daarmee kan de juiste balans tussen personeelsbelangen en het bedrijfsbelang worden gevonden.

Resultaat

Na de cursus Actief en effectief in de OR heb je kennis van en inzicht in:

 • Het belang en de inhoud van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
 • De functie en de taken van de ondernemingsraad in de onderneming.
 •  De bijdrage van de ondernemingsraad aan goede besluitvorming met behoud van slagvaardigheid.
 •  De bevoegdheden van de ondernemingsraad.
 •  Het communiceren met de achterban.
 •  Het communiceren met de achterban.
 • De rol en verantwoordelijkheden als OR-lid.

Inhoud

Wet op de Ondernemingsraden Kennis en inzicht WOR

 • Doel medezeggenschap.
 • De functie en plaats van de OR in een bedrijf.
 • Vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen.
 • Bevoegdheden en rechten van de OR.
 • Aandacht in het bijzonder voor:
  Sociaal/personeelsmanagement/HRM/Arbo en verzuim;
  Belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid;
  Financiële verslaglegging.
 • Situaties in de praktijk.

OR in de praktijk

 • De werkwijze van de OR zelf:
  Reglement;
  Voorzieningen/faciliteiten;
  Vergaderen en besluitvorming.
 • De samenwerking en het overleg met de bestuurder/directie.
 • Contact met de achterban.
 • Je eigen werkzaamheden combineren met het OR-lidmaatschap.
 • Tips en valkuilen.
 • Actie- en leerpunten.

Opbouw

De training is een 1-daagse training van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

Extra Informatie

Onze aanpak
Wij bieden met onze trainingen een breed leerconcept waarbij de training de basis vormt. Via ons eigen online platform kun je met online lesmateriaal en een voorbereidsopdracht aan de slag. De training zelf zal erg interactief zijn door middel van zelfanalyses, praktijkoefeningen, discussies en ervaringsuitwisselingen. Dit maakt het proces van leren persoonlijk en er ligt een focus op de praktijk. Tijdens de training kun je contact houden met medecursisten via het online platform. Ook kun je tot zes weken na de training contact leggen met jouw trainer door gebruik te maken van e-coaching, bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt tijdens het toepassen in een praktijksituatie.

Trainers
Je krijgt de training van trainers met veel deskundigheid en kennis van het vak. Daarnaast hebben de trainers veel praktijkervaring op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht en personeelsmanagement.

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Of heb je liever persoonlijk contact?

Chantal, Edwin & Monique
Wij zijn er voor al je vragen!